Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky a pravidla

Tyto všeobecné obchodní podmínky (“Podmínky”) společnosti CannaBloom s.r.o., se sídlem Bláhova 468/11, 715 00 Ostrava - Michálkovice, IČO: 19940289, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 94312/KSOS Krajský soud v Ostravě, e-mail info@svetseminek.cz, telefonní číslo +420 775 630 380 („My” nebo „Prodávající”) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti Vás, jakožto kupujících, a Nás, jakožto prodávajících, vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy („Smlouva“) uzavřené prostřednictvím E-shopu na webových stránkách www.svetseminek.cz.

1. Úvod

Vítejte na stránkách e-shopu www.svetseminek.cz (dále jen „Web“). Tyto obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) upravují vaše používání webových stránek a služeb nabízených společností Svět Semínek (dále jen „my“, „naše“ nebo „nás“). Vstupem na webové stránky nebo jejich používáním souhlasíte s tím, že budete dodržovat tyto podmínky a budete jimi vázáni. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, nepoužívejte prosím tyto webové stránky.

2. Používání webových stránek

2.1. Abyste mohli používat tyto webové stránky, musíte být starší 18 let.

2.2. Jste odpovědní za zachování důvěrnosti svého účtu a hesla a za omezení přístupu k vašemu počítači nebo mobilnímu zařízení. Souhlasíte s tím, že budete odpovědní za všechny aktivity, ke kterým dojde pod vaším účtem nebo heslem.

2.3. Souhlasíte s tím, že během procesu registrace poskytnete přesné a aktuální informace a že tyto informace aktualizujete, aby zůstaly přesné a aktuální.

3. Ochrana osobních údajů

3.1. Vaše používání stránek se také řídí našimi zásadami ochrany osobních údajů, které lze nalézt v Zásady ochrany osobních údajůPoužíváním webových stránek souhlasíte s postupy popsanými v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

4. Informace o produktu

4.1. Webová stránka poskytuje informace o našich produktech a službách. Snažíme se zajistit, aby tyto informace byly přesné a aktuální, ale nezaručujeme přesnost, úplnost ani aktuálnost jakýchkoli informací o produktu.

5. Objednávky a platby

5.1. Při zadávání objednávky prostřednictvím webové stránky souhlasíte s tím, že poskytnete přesné a úplné informace o vaší objednávce, včetně platebních údajů.

5.2. Vyhrazujeme si právo zrušit jakoukoli objednávku, pokud máme podezření na podvod nebo z jakéhokoli jiného důvodu.

6. Doprava a vrácení

6.1. Zásady dopravy a vracení jsou podrobně popsány na naší stránce doprava a dodání a reklamace.

7. Práva duševního vlastnictví

7.1. Veškerý obsah webových stránek, včetně textu, grafiky, log, obrázků a softwaru, je majetkem společnosti Svět Semínek nebo jejich poskytovatelů licencí a je chráněn autorským právem a dalšími právy duševního vlastnictví.

7.2. Bez našeho předchozího písemného souhlasu nesmíte používat, reprodukovat, upravovat, distribuovat nebo veřejně zobrazovat žádný obsah z webových stránek!

8. Omezení odpovědnosti

8.1. V rozsahu povoleném zákonem se zříkáme veškeré odpovědnosti za nepřímé, náhodné, zvláštní, následné nebo represivní škody nebo za jakýkoli ušlý zisk nebo příjmy, ať už vzniklé přímo nebo nepřímo, nebo za ztrátu dat, použití, dobrého jména nebo jiné - finanční ztráta, která byla způsobena:

A. Vaše používání nebo nemožnost používat webové stránky. 

B. Neoprávněný přístup k našim serverům nebo jakýmkoli osobním údajům na nich uloženým. 

C. Chyby, viry nebo jiný škodlivý kód, který může být přenášen na webovou stránku nebo jejím prostřednictvím.

9. Kontaktní informace

Máte-li jakékoli dotazy nebo obavy týkající se těchto podmínek, kontaktujte nás na adrese:

Svět Semínek, Adresa: Ostrava-Michálkovice, Bláhova 468/11, PSČ: 715 00, Email: info@svetseminek.cz, Telefon: +420 775 630 380

10. Změny obchodních podmínek

Vyhrazujeme si právo aktualizovat nebo upravit tyto podmínky kdykoli bez předchozího upozornění. Kontrolujte prosím pravidelně tyto podmínky, abyste byli informováni o případných změnách. Vaše další používání e-shopu po zveřejnění změn představuje váš souhlas s těmito změnami.