PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 1. Správcem osobních údajů Uživatelů je Prodávající: Svět Semínek
 • IČO: 05584710
 • DIČ: CZ9301165027
 • Adresa: Medlovice 145, 687 41
 • Email: info@svetseminek.cz
 • Telefon: +420 773 002 760
 1. Rozsah zpracovávaných osobních údajů je následující: jméno, příjmení, adresa bydliště / sídla, e-mailová adresa, název společnosti, daňové identifikační číslo.
 2. Prodávající může rovněž zpracovávat provozní údaje v rozsahu IP adresy za účelem vedení statistik Webu a zavádění vylepšení Webu.
 3. Prodávající je oprávněn na základě GDPR zpracovávat osobní údaje kupujícího/uživatele za účelem využívání Služby a plnění Objednávky, v souladu s Podmínkami služby (účetní vyřízení), projednávání reklamací, vymáhání plateb pro užívání Služby, jakož i pro účely archivace.
 4. Kupující podáním Objednávky souhlasí se zpracováním a použitím svých osobních údajů pro účely Objednávky, zejména pro předání svých osobních údajů dopravci za účelem realizace formy expedice Zboží zvolené kupujícím.
 5. Prodávající zajišťuje bezpečnost Osobních údajů kupujícího.
 6. Prodávající dále zajišťuje technická opatření k zamezení získávání a pozměňování Osobních údajů zasílaných elektronicky neoprávněnými osobami.
 7. Prodávající zajišťuje kompletní ochranu Kupujícím poskytnutých Osobních údajů před přístupem třetích osob a jejich zpřístupněním s tím, že v určitých situacích může dojít ke zpřístupnění údajů z důvodů stanovených zákonem.
 8. Kupující má právo nahlédnout do svých Osobních údajů, opravit je a požadovat ukončení jejich používání a odstranění.
 9. Poskytnutí údajů je dobrovolné, ale nezbytné k zadání Objednávky a nákupu Zboží.
 10. E-mailovou adresu kupujícího lze využít k zasílání obchodních informací elektronickými prostředky pouze se souhlasem kupujícího. Kupující má možnost svůj souhlas kdykoli odvolat, a to bez udání důvodu.
 11. Kupující / uživatel má dále právo podat stížnost u dozorového orgánu zabývajícího se ochranou osobních údajů v členském státě vašeho obvyklého bydliště, místa výkonu práce nebo místa údajného porušení.

 

Zásady ochrany osobních údajů a používání souborů cookie ze strany www.svetseminek.cz

 

Webové stránky obchodu www.svetseminek.cz používají cookies, pokud nezměníte nastavení prohlížeče, souhlasíte s tím.

 1. Webové stránky automaticky neshromažďují žádné informace, s výjimkou informacích obsažených v souborech cookies.
 2. Soubory cookie (tzv. „cookies“) jsou IT data, zejména textové soubory, které jsou ukládány na koncovém zařízení Uživatele Webu a jsou určeny pro používání internetových stránek Obchodu. Cookie obvykle obsahuje název webové stránky, ze které pochází, dobu uložení na koncovém zařízení a unikátní číslo.
 3. Subjekt, který umísťuje soubory cookie na koncové zařízení Uživatele webových stránek a získává k nim přístup, je Svět Semínek, adresa: Medlovice 145; 687 41; kontakt info@svetseminek.cz ; tel: +420 773 002 760
 4. Soubory cookie se používají pro následující účely:
  1. přizpůsobení obsahu stránek Webových stránek preferencím Uživatele a optimalizace používání internetových stránek; tyto soubory zejména umožňují rozpoznat zařízení Uživatele webových stránek a správně zobrazit webové stránky Obchodu, přizpůsobené jeho individuálním potřebám;
  2. vytváření statistik, které pomáhají porozumět tomu, jak uživatelé obchodu používají webovou stránku obchodu, což umožňuje zlepšit jejich strukturu a obsah;
  3. udržování relace Uživatele (po přihlášení), díky čemuž Uživatel nemusí na každé podstránce Obchodu znovu zadávat přihlašovací jméno a heslo.
 5. Webová stránka používá dva základní typy souborů cookie: soubory cookie relace a trvalé soubory cookie. Cookies jsou dočasné soubory, které se ukládají na koncovém zařízení Uživatele až do odhlášení, opuštění webové stránky nebo vypnutí (webového prohlížeče). Trvalé soubory cookies jsou uloženy na koncovém zařízení Uživatele po dobu uvedenou v parametrech souboru cookies nebo do doby, než je Uživatel všechny smaže.
 6. Software používaný k prohlížení webových stránek (webový prohlížeč), v mnoha případech standardně umožňuje ukládání cookies na koncovém zařízení Uživatele. Uživatelé webových stránek obchodu www.svetseminek.cz mohou kdykoli změnit nastavení souborů cookie. Toto nastavení je možné změnit zejména tak, aby bylo zablokováno automatické nakládání s cookies v nastavení webového prohlížeče nebo aby bylo informováno o každém jejich vstupu do zařízení Uživatele Webu. Podrobné informace o možnostech nakládání s cookies jsou k dispozici v nastavení webového prohlížeče.
 7. Provozovatel webu informuje, že omezení používání souborů cookie může ovlivnit některé funkce dostupné na webových stránkách www.svetseminek.cz.

 

Provozujeme e-shop na webových stránkách www.svetseminek.cz

 

Tyto podmínky jsou účinné od 26.7.2022